Vesmír

Staroveké vnímanie kozmu

Astronómia a astrológia ako zatiaľ jasne nerozlíšené sestry putujú spoločne starovekom i stredovekom. Nemáme ambície poskytovať na tejto stránke komplexný prehľad koncepcií chápania kozmu rôznymi civilizáciami a kultúrami. Slúži len ako rozcestník k jednotlivým skúmaným témam a ako zdroj postupne dopĺnaných odkazov na zaujímavé stránky.

Aktuálne témy

Dávne kultúry vnímali vesmír prostredníctvom stálic zoskupených do súhvezdí a telies pohybujúcich sa na ich nemennom pozadí - planét. Slnko a Mesiac bývali tiež nazývané "veľké svetá", päť "tulákov" sú planéty Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter a Saturn. Niekedy bývali ako planéty označované všetky telesá slnečnej sústavy spolu so Slnkom a Mesiacom. Prvou témou, ktorú budeme skúmať, je možný pôvod symbolov týchto siedmich "planét". Tému skúmame tu.

Hypotéza "vesmírneho kaducea", ktorú sme načrtli v prvej časti, má množstvo výhod, ale mnohé otázky tiež ostávajú otvorené a zatiaľ nezodpovedané. Skúsme sa bližšie pozrieť na každú jednu planétu - jej význam v mytológii, i tradičné vysvetlenie jej symbolu. Porovnajme našu hypotézu s tradíciou a pokúsme sa porovnať plusy a mínusy oboch. Privítame, ak sa do skúmania spolu s nami ponoríte aj vy. Tému nájdete tu.

 

Staršie príspevky

www.tuatha-de-danann.com © 2016

alfaverzia (v. 0.004.28062016)

kontakt: research@tuatha-de-danann.com