Symboly planét I.

Symboly "planét"

V astrológii sa dodnes stretáme s terminológiou, ktorá za planéty považuje aj Slnko a Mesiac. V tomto zmysle toto krátke pojednanie skúma všetkých nebeských "tulákov", planéty (gr. ἀστήρ πλανήτης, astēr planētēs), túlajúce sa hviezdy. Skúmané symboly nie sú využívané len v astrológii, ale až do súčasnosti aj vo vede, napríklad v astronómii alebo chémii. Aký je ich pôvod? Skúsme preskúmať jednu zaujímavú možnosť.

Kozmický kaduceus - pôvod symbolov "planét"?

Kaduceus alebo aj Hermova palica je symbol, ktorého pôvod siaha do starovekej Mezopotámie, do obdobia viac ako 3000 rokov pnl. Má podobu okrídlenej palice ovinutej dvoma hadmi. Podľa jedného z mýtov ju Hermovi venoval Apolón na znak priateľstva a zmierenia. Tradícia tiež tvrdí, že má pozitívne magické atribúty, je symbolom mieru a vyzdravenia. Ako symbol je kaduceus dodnes prítomný v znakoch profesií, ktoré sú tradične zviazané s Hermom (Merkúrom) a môžeme ho tak nájsť na bankách, nemocniciach, poštách alebo železničných staniciach.

Ak vás téma zaujíma a chcete sa zapojiť do skúmania, prípadne nás upozorniť na nedostatky, neváhajte a pošlite nám email na research@tuatha-de-danann.com.

Pri uvažovaní nad štruktúrou zodiaku (zvieratníka) sme si všimli viacero symetrií. Planéty "vládnuce" jednotlivým znameniam sú umiestnené symetricky oproti sebe, kolmo na os, ktorá rozdeľuje celý zvieratník na "ženskú" a "mužskú" polovicu (obrázok 1). Zvrchu nadol doľava sú zoradené znamenia "mužskej" polovice: Lev (vládnuca "planéta" Slnko), Panna (Merkúr), Váhy (Venuša), Škorpión (Mars), Strelec (Jupiter) a Kozorožec (Saturn). Znamenia "ženskej" polovice zhora nadol doprava: Rak (Mesiac), Blíženci (Merkúr), Býk (Venuša), Baran (Mars), Ryby (Jupiter) a Vodnár (Saturn).

Tento fakt nie je nový a bol známy aj učencom stredoveku, ako ukazuje obrázok 2 s detailom iluminácie z manuskriptu z 15. storočia. Slnko a Mesiac sú tu vyobrazené dolu. Mesiac je zobrazený ako "mesačná" bohyňa lovu (pravdepodobne Diana) s lukom, nad ňou je Merkúr (Hermes) s okrídlenou helmou, ešte vyššie Venuša a v strede sa nachádza Zem. Nad ňou pochoduje Mars zobrazený ako bojovník, ešte vyššie sa nachádza Jupiter a napokon Saturn - postava s kosou. Naša abstraktná schéma je tu vyjadrená obraznou rečou umenia.

Planéty v znameniach nielenže ležia oproti sebe, celý obraz obsahuje aj ďalšiu symetriu: protiľahlé znamenia a planéty majú opačnú "mužsko" - "ženskú" polaritu. Na obrázku 1 tento fakt znázorňujú znamienka plus (+) a mínus (-) pri jednotlivých planétach vrátane Slnka a Mesiaca. Zodiak je vytvorený tak, že v kruhu sa pravidelne striedajú "pozitívne" - "mužské" a "negatívne" - "ženské" znamenia. Každá planéta sa tak raz ocitne v "mužskom" znamení s "pozitívnym" nábojom a raz v "ženskom" znamení s "negatívnym" nábojom. Hovoriť tak o mužskej a ženskej polovici zodiaku je mierne prehnané. Každá polovica obsahuje 3 "ženské" a 3 "mužské" znamenia v dokonalej symetrii.

Určujúcou tak ostáva polarita "veľkých svetiel" - Slnka (mužský princíp) a Mesiaca (ženský princíp), ktoré určujú polaritu celej "svojej" polovice zvieratníka. Obrázok 3 ukazuje planéty s rovnakou polaritou pospájané tak, ako nasledujú v poradí od Slnka, resp. Mesiaca k Saturnu. Modrou farbou je zvýraznená "ženská" línia, farbou červenou zasa línia "mužská". Z tohto zobrazenia je už len malý krok k inšpirácii zakresliť zodiak pomocou "vesmírneho kaducea" spájajúceho planéty rovnakej polarity. Spojnice "obopínajú" zvieratníkovú os tak, ako kaduceus v mýte obopínali dva prepletené hady opačného pohlavia. Túto schému - základ našej hypotézy - zobrazuje obrázok 4.

Slabou stránkou zobrazenia na obrázku 4 ostáva, že Zem je v tomto schematickom vyjadrení prítomná len akoby na pozadí, ako hlavný kríž, tvoriaci os celej schémy. Zostaňme teda verní stredovekému zobrazeniu a doplňme Zem ako samostatný stred zodiaku. Výsledkom je schéma na obrázku 5. Hypotéza už teraz pomerne jasne vyplýva zo samotného zobrazenia: symboly jednotlivých "planét" znázorňujú ich umiestnenie v zodiaku, premietnuté na "kozmický kaduceus" vzhľadom k Zemi (kríž v strede). Aby sme veci ukázali čo najjasnejšie, ponúkame nižšie galériu obrázkov, ktoré celý problém zrozumiteľne ilustrujú.

Obrázok č. 1. Planetárne symetrie. Zdroj: vlastné

Obrázok č. 2. Ilustrácia z manuskriptu z 15. storočia. Z knihy:  Solange de Mailly Nesle: Astrology: History, Symbols And Signs. New York, 1985.

Obrázok č. 2. Ilustrácia z manuskriptu z 15. storočia. Z knihy: Solange de Mailly Nesle: Astrology: History, Symbols And Signs. New York, 1985.

Obrázok č. 3.  "Mužsko" - "ženské" polarity v zodiaku. Zdroj: vlastné

Obrázok č. 3."Mužsko" - "ženské" polarity v zodiaku. Zdroj: vlastné

Obrázok č. 4. Zodiakálny kaduceus bez Zeme. Zdroj: vlastné

Obrázok č. 4. Zodiakálny kaduceus bez Zeme. Zdroj: vlastné

Obrázok č. 5. Zodiakálny kaduceus so Zemou. Zdroj: vlastné

Obrázok č. 5. Zodiakálny kaduceus so Zemou. Zdroj: vlastné

Schematické zobrazenia pôvodu symbolov "planét" podľa hypotézy vesmírneho kaducea.

Zdroj: vlastné www.tuatha-de-danann.com

www.tuatha-de-danann.com © 2016

alfaverzia (v. 0.004.28062016)

kontakt: research@tuatha-de-danann.com