Jupiter

Jupiter

Jupiter v tradícii

Najväčšia planéta slnečnej sústavy, červený plynný obor. Rímsky Jupiter, grécky Zeus, vládca bohov. Egyptský Amon, babylónsky Marduk. Boh múdrosti, spravodlivosti a práv, spoločné rysy s božstvami Slnka, atribúty: blesk, orol, býk.

Pôvod symbolu - súčasné vysvetlenia

Symbol predstavuje buď Diov blesk, orla - Jupiterovo zviera alebo grécke písmeno zeta (ζήτα, Ζ) - prvé písmeno mena Zeus. Astrologická intepretácia: myseľ, duša (polkruh) vychádzajúca nad horizont hmoty (kríž).

Súlad s hypotézou

Symbol Jupitera je pre našu hypotézu pravdepodobne najväčšou výzvou. Hypotéza predpovedá, že symbol Jupitera bude inverzný voči symbolu planéty Merkúr. Symbol Jupitera teda momentálne hypotéze odporuje vo všetkých ohľadoch: nemá požadovaný tvar ani orientáciu, o proporciách sa vyjadrovať nemá zmysel, keďže úplne absentuje podstatný prvok predpokladaného tvaru - kruh. V súčasnej podobe symbolu vidíme len dva prvky - kríž a polkruh, otočené o 90° oproti predpovedi, kríž je naviac voči polkruhu asymetricky vysunutý.

Otvorené otázky

  • je možné nájsť historický doklad, ktorý by podporil našu hypotézu?
  • existuje iné vysvetlenie symbolu Jupitera, ktoré by podporilo predloženú hypotézu?

Obr. č. 14. Zeus Amon. Rímska kópia gréckeho originálu z neskorého 5. storočia pnl. Viď tiež etymológia slov amonit a amoniak. Staatliche Antikensammlungen Munich. Zdroj: Wikipédia.

Jupiter. Zdroj: vlastné

Schematické zobrazenie pôvodu symbolu Jupitera podľa hypotézy "kozmického kaducea". Zdroj :vlastné

www.tuatha-de-danann.com © 2016

alfaverzia (v. 0.004.28062016)

kontakt: research@tuatha-de-danann.com