Mars

Mars

Mars v tradícii

Posledná terestriálna planéta v poradí od Slnka. Grécky Áres, egyptský Set/ Sutech, babylónsky Nergal, germánsky Týr, boh zúrivej vojny a vojnového besnenia, milenec bohyne lásky Afrodity.

Pôvod symbolu - súčasné vysvetlenia

Symbol býva často vysvetľovaný ako zobrazenie Marsovho štítu a kopije. Astrologická interpretácia buď ako hmota (kríž) alebo energia (šípka) vládnuca duchu (kruh).

Súlad s hypotézou

V prípade planéty Mars je zobrazenie na základe našej hypotézy mierne odlišné, než súčasné zobrazovanie kruhu so šikmou šípkou. Zaujímavé sú však písomné zmienky v niektorých alchymistických zdrojoch, podľa ktorých je symbol Marsu inverzný (obrátený) k symbolu Venuše. To by bolo plne v súlade s našou hypotézou, aj keď v súčasnosti je nami navrhovaný symbol stotožňovaný skôr so symbolom Zeme (viď vyššie).

Otvorené otázky

Otázok je tak viac:

  • je možné nájsť staršie zobrazenia symbolu planéty Mars v tvare, ktorý je v súlade s našou hypotézou?
  • je možné odsledovať (hypotetickú) historickú transformáciu tohto symbolu a zistiť presne, kedy symbol Marsu, vyplývajúci z hypotézy, tj. v tvare "kráľovského jablka", začal byť interpretovaný ako symbol Zeme a prečo?

V prípade, ak by nám podarilo nájsť zobrazenia Marsu v tvare, ktorý predpovedá hypotéza, bol by to veľmi zaujímavý čiastkový úspech, pretože:

  • by sa naplnila predikcia hypotézy, čím by sa zvýšili jej šance na to, aby sa stala kandidátkou na spoľahlivú a relevantnú teóriu,
  • poukázala by na nesprávnosť súčasného vnímania tohto symbolu, čím by spochybnila rozšírené astrologické vysvetlenie symbolu Zeme (hmota vládne duchu).

 

Obr. č. 12. Povrch Marsu. Zdroj: Wikipédia

Obr. č. 12. Povrch Marsu. Zdroj: Wikipédia

Mars. Zdroj: vlastné

Schematické zobrazenie pôvodu symbolu Marsu podľa hypotézy "kozmického kaducea". Zdroj :vlastné

Obr. č. 13. Ares Ludovisi. Kópia sochy Area, ktorej originál vytvoril pravdepodobne Lysippus v 4. st. pn. Kópia pochádza z 2. st. nl., V 17. st. bola reštaurovaná Berninim. Palazzo Altemps, Rím. Zdroj: Wikipedia

Obr. č. 13. Ares Ludovisi. Kópia sochy Area, ktorej originál vytvoril pravdepodobne Lysippus v 4. st. pn. Kópia pochádza z 2. st. nl., V 17. st. bola reštaurovaná Berninim. Palazzo Altemps, Rím. Zdroj: Wikipedia

www.tuatha-de-danann.com © 2016

alfaverzia (v. 0.004.28062016)

kontakt: research@tuatha-de-danann.com