Merkúr

Merkúr

Merkúr v tradícii

Merkúr je planéta, ktorá sa nachádza najbližšie k Slnku, najrýchlejšie okolo neho obieha a najskôr sa stráca v jeho lúčoch. Rímsky Merkúr, grécky Hermes, božstvo späté s finančníctvom, obchodom, komunikáciou, cestovaním, pútnictvom, ale tiež boh šikovných zlodejov a podvodníkov. Posol bohov a sprievodca mŕtvych. Boh múdrosti a darca písma, mezopotámsky Nabu, egyptský Ibis - Thovt.

Pôvod symbolu - súčasné vysvetlenia

Niektoré z vyššie spomenutých aspektov vedú bádateľov k tomu, aby nimi vysvetľovali jeho funkciu "posla bohov" a jeho symbol ako okrídlenú Hermovu helmu, prípadne ako kaduceus, Hermovu palicu. Astrologická interpretácia tiež akcentuje jeho funkciu posla bohov a predstavuje jeho symbol ako splynutie, prepojenie, či komunikáciu všetkých základných prvkov človeka - duše (polkruh), ducha (kruh) a hmoty (tela, kríž).

Súlad s hypotézou

Merkúr podľa nás tiež jednoznačne zodpovedá predloženej hypotéze v prípade kritérií tvaru a orientácie, avšak proporčne nezodpovedá jeho spodná tretina, keďže kríž v dolnej časti znaku sa nachádza výrazne nižšie, než je obvykle zobrazovaný.

Otvorené otázky

Z hladiska predloženej hypotézy otázkou ostávajú najmä presné proporcie symbolu:

  • je možné, že je Merkúr na starších zobrazeniach znázornený s predĺženou dolnou časťou?
  • existuje iné vysvetlenie tejto disproporcie?

Zaujímavé sú ale aj iné otázky:

  • odkedy sa v symbole Merkúra objavuje kríž v dolnej časti? (staroveké zobrazenia sa skladajú len z polkruhu a kruhu)
  • akými transformáciami tento symbol prešiel?
Hermes. William Blake Richmond, 1886.

Obr. 4. Hermes. William Blake Richmond, 1886 Zdroj: www.petitpoulailler.tumblr.com.

Thovt. Cca 1390 pnl., rekonštrukcia. Zdroj: www.redicecreations.com

Obr. 5. Thovt. Cca 1390 pnl., rekonštrukcia. Zdroj: www.redicecreations.com

Merkúr. Zdroj: vlastné

Schematické zobrazenie pôvodu symbolu Merkúra podľa hypotézy "kozmického kaducea". Zdroj :vlastné

www.tuatha-de-danann.com © 2016

alfaverzia (v. 0.004.28062016)

kontakt: research@tuatha-de-danann.com