Saturn

Saturn

Saturn v tradícii

Rímsky Saturn, grécky Chronos, boh času, ale aj boh poľnohospodárstva. Tak ako je žatva zberom zrelej úrody, zbiera na konci života boh času zrelé ľudské duše na cestu do záhrobnej ríše. Sumerské meno planéty je Saguš, asociovaný je s bohom Ninurtom, ktorý bol spojený s niektorými aspektami práva a spravodlivosti, najmä s kultúrnymi a sociálnymi tabu. Význam mena planéty v akkadštine Kajamanu znamená trvalý, stály, pravdepodobne preto, že sa pohybuje najpomalšie zo všetkých telies slnečnej sústavy, ktoré boli v staroveku známe a okolo Slnka obehne raz za 28 rokov.

Pôvod symbolu - súčasné vysvetlenia

Symbol predstavuje kosu boha času, alebo - astrologicko-ezotericky - hmotu (kríž), ktorá má nadvládu (stojí nad) nad mysľou (dušou, kríž).

Súlad s hypotézou

Symbol planéty Saturn je z hľadiska predloženej hypotézy tiež mierne problematický. Teoreticky by mal jeho symbol byť invertný symbolu Mesiaca. Podľa nášho názoru je vysoko pravdepodobné, že v tom prípade by často nastávali zámeny s Mesiacom. Preto sa domnievame, že symbol bol modifikovaný spôsobom zobrazeným na našej schéme, tj. doplnením o kríž Zeme. V tom prípade však, podobne ako pri planéte Merkúr stojíme pred problémom, ako vysvetlíme výrazne predĺžené rameno symbolu a navyše aj otočenie polkruhu o 90 stupňov do zvyslej polohy. Otočenie o 90 stupňov však nemusí byť výrazným problémom - pozrime sa na obrázok č. 15, pochádzajúci z roku 1597. Vidíme, že polkruh je otočený v súlade s hypotézou.

 

Otvorené otázky

  • existujú známe zobrazenia Saturna, ktoré by boli invertným zobrazením symbolu Mesiaca?
  • existujú doklady, ktoré by aj v prípade Saturna podporili predloženú hypotézu?

Obr. č. 15. Hendrick Goltzius: Saturn, 1597. Univerzitná knižnica Salzburg. Zdroj: Wikipédia

Saturn. Zdroj: vlastné

Schematické zobrazenie pôvodu symbolu Saturna podľa hypotézy "kozmického kaducea". Zdroj :vlastné

www.tuatha-de-danann.com © 2016

alfaverzia (v. 0.004.28062016)

kontakt: research@tuatha-de-danann.com