Venuša

Venuša

Venuša v tradícii

Venuša - najjasnejší "bodový" objekt oblohy, večernica a zornička, vládkyňa farebnej hry na oblohe pri svitaní a súmraku. V tradícii často označovaná za bohyňu lásky, krásy a - trochu prekvapujúco - nezriedka aj vojny. Rímska Venuša, grécka Afrodita, sumerská Inanna, akkadská Ištar, egyptská Isis.

Pôvod symbolu - súčasné vysvetlenia

Symbol vysvetľovaný ako ženská postava s gestom roztiahnutých rúk, prípadne ako zrkadlo s rukoväťou - atribút bohyne krásy. Astrologická interpretácia: duch (kruh), ktorý vládne hmote (kríž), krása a láska, ktorá zvíťazí nad hmotou - smrťou, zánikom, časom.

Súlad s hypotézou

V prípade Venuše sa podľa nášho názoru jedná o dokonalý súlad s predloženou hypotézou. Symbol vzniknutý zo schémy sa so symbolo Venuše zhoduje vo všetkých kritériách: má rovnaký tvar, orientáciu, aj proporcie. Ostáva len pár nezodpovedaných otázok, súvisiacich s tým, že staroveké vyjadrenia vychádzajú z tvaru 5- alebo 8-cípej hviezdy, prípadne z lunárno-solárneho zobrazenia.

Doplňujúce otázky

  • do akého obdobia spadá vznik, prípadne prvé známe zobrazenie dnes používaného symbolu pre Venušu?
  • v akom vzťahu (ak existuje) je k starovekým zobrazeniam Venuše?
  • je možné odsledovať transformácie tohto symbolu?
Pravdepodobne Ištar/ Inanna. Cca 1750 rokov pnl. Zdroj: Wikipédia

Obr. č. 6. Pravdepodobne Ištar/ Inanna. Cca 1750 pnl. Zdroj: Wikipédia

Venuša. Moderné zobrazenie . Zdroj: goddessgift.net

Obr. č. 7. Venuša. Moderné zobrazenie . Zdroj: goddessgift.net

Venuša. Zdroj: vlastné

Schematické zobrazenie pôvodu symbolu Venuše podľa hypotézy "kozmického kaducea". Zdroj :vlastné

www.tuatha-de-danann.com © 2016

alfaverzia (v. 0.004.28062016)

kontakt: research@tuatha-de-danann.com